Generalforsamling Copenhagen Esport d. 30-04-2018

 1. Valg af: A. Dirigent. B. Referent. C: Stemmetæller.

Referat: Maria Hansen
Stemmetæller: John Larsen
Dirigent: Martin Toft

Mødedeltagere: Martin Toft, Martin Bøgelund, Maria Lindstrøm Hansen, Christopher Kjær Ellemann, Jenny Chanphet Gransøe, Kennie Hansen, John Larsen, Ayman Barakgi, Niels Jensen, Kasper Kolding

 1. Godkendelse af dagsorden.

- Ja

 1. Bordet rundt.

- Kort introduktion af de tilstedeværende

 1. Formandens beretning for bestyrelsens arbejde OG 2017.

2017 bød på mange udfordringer for den nystartede forening. I løbet af året er der kommet flere nye ansigter til i foreningen, men der er stadig behov for flere til at hjælp med PC delen, og vi søger hele tiden.

De største udfordringer har specielt været, at vores trænere bliver opfanget af andre, der kan tilbyde løn, eller at de selv går efter at blive professionelle.

Det hele går frem af nu, og vi er godt på vej både ift. promovering af foreningen og økonomisk.

Martin Toft, Christopher Kjær Ellemann og Maria Lindstrøm Hansen har primært varetaget bestyrelsesarbejde og taget større beslutninger i foreningen.

Vi har nogle udfordringer ift. kommunikation både internt i foreningen og eksternt – det arbejdes der hårdt på at bedre. Vi er kommet godt i gang i 2018, og nu ser vi frem af.

 1. Godkendelse af regnskab.
  - Der gives et hurtigt overblik via udskrift med overblik over regnskabet 2017 fra Martin Toft. Regnskabet er godkendt.

 1. Indkomne forslag.

- Ikke modtaget pr mail. Der er ingen, der melder noget ind nu. Resten tages under eventuelt.

 1. PR og marketing (gennemgang af Christopher Kjær Ellemann)

- Der har været mange besøg på hjemmesiden i forbindelse med Copenhagen Games, hvor vi var repræsenterede via en stand.

Alle må meget gerne komme med inputs og opslag til hjemmesiden, som så kan deles i relevante facebook grupper. Ved at slå tingene op på hjemmesiden og dele dette på facebook efterfølgende, får vi flere besøgende på hjemmesiden.

Sociale medier har Jenny fuld adgang til dem alle – og kun hende da hun har oprettet dem.

Christopher Kjær Ellemann står for at få oprettet en gruppe med interesserede fra både PC og Fighting Games, som vil gå sammen om at lave pr og marketing. På denne måde sikret vi, at alle vores tilbud bliver repræsenteret på hjemmesiden og i vores opslag. Niels Jensen og Kasper Kolding melder sig til gruppen – Derudover kender Maria Hansen en ekstra person (Marc), som også kunne være interesseret. Fighting Games kender muligvis også nogle. Interesserede skal rette henvendelse til Christopher Kjær Ellemann. Gruppen skal i fællesskab lave en plan for fremadrettet PR og marketing, eller i hvert i fald formidle de nyheder eller ting der er relevant at få lavet pr til.

Den nye hjemmeside er i store træk færdig, selvom der fortsat mangler nogle ting på den. Den nye hjemmeside er forsøgt flyttet til vores domæne cph-esport.dk men uden held. Martin Bøgelund og Martin Toft arbejder videre på at få den flyttet til korrekt domæne hurtigst muligt.

 1. Eksterne events, turneringer og aktiviteter

Det er vigtigt for os at deltage til events, turneringer og andre aktiviteter, så medlemmerne i foreningen har noget at se frem til og træne hen mod, ligesom vi også vil lave vores egne med dette formål. Derudover giver deltagelse i eksterne aktiviteter reklame til foreningen, og dermed mulige nye medlemmer og frivillige.

DigiDays 2018 - Københavns Fritidsforvaltning afholder event den 9. maj kl. 11 - 16. Jenny Chanphet Gransøe er til stede i hele tidsrummet. Andre interesserede må gerne komme og hjælpe til, når det er muligt.

Vi vil gerne ud og arbejde til andre events og turneringer, hvor vi både kan gøre reklame for os selv, men også hvor vi har mulighed for at tjene penge til foreningen – 50-60 kroner i timen.

FerieCamp – Fighting Games har budt ind med deltagelse om torsdagen uge 27, 28 og 29 – John Larsen og Kennie Hansen er konsulteret ift. dette, og har sagt, at de kan være til stede. Kennie Hansen har sammen med PC deltaget i det mellem jul og nytår. Det er ikke muligt at blive repræsenteret ift. PC, da trænerne er på sommerferie, og vi holder lukket.

Hvis vi hæver kontingentet for foreningen, får vi større muligheder for at give økonomisk støtte til deltagelse i turneringer og events. Dette gælder på støtte til enkelt spillere og hold, som deltager på vegne af CPH Esport.

Fighting Games er til Comic Con. Vi har T-shirts liggende, som man kan låne med til events, og dermed gøre reklame for foreningen.

Copenhagen Flames afholder turnering, hvor størstedelen af Fighting Games deltager.

 1. Egne events
  Jenny er ved at planlægge et større hygge LAN, hvor der også vil være turnering ind over. Dette kommer senere på året, og vil foregå i Multisalen med alle vores spil repræsenteret – både for Fighting Games og PC. Billet køb kommer til at være via hjemmesiden.
  Jenny Chanphet Gransøe og vores anden træner Christian Cramer Nielsen planlægger en mini turnering i CS:GO for skoler og foreninger.

Der kommer et forslag om at lave et Lan event, hvor medlemmer betaler enten intet eller nedsat pris, og hvor udefrakommende betaler for at deltage – dette giver indtægt til foreningen samt reklame for os ud ad til.

Headstomper – delvist internt og delvist eksternt event. Headstomper er en gang om året, og det er skiftevis hos en søster forening i Malmø og hos os i Copenhagen Esport. Det laves i samarbejde med folkene fra Malmø.

 1. Mandskab: Undervisere og frivillige.
  Der arbejdes på en lettere måde at holde styr på, hvem der har betalt medlemskontingent, og hvor betalingerne ikke er gået igennem.

Vi søger hele tiden nye trænere og vagtfrivillige samt andre frivillige til planlægning af turneringer, pr, marketing og lign.

Pt. Har vi to trænere til CS, en der kunne være interesseret i at hjælpe med noget PUBG samt en håndfuld øvrig frivillige, der hjælper med vagter på træningsdage.

 1. Fastsættelse af medlemskontingent.
  A. Vi står overfor en kommende udskiftning/opgradering af computerne og evt. skærme inden for estimeret 12 måneder.

 2. Et par af medlemmernes forældre har ytret, at de synes, det er afsindigt billigt at gå til esport og selv foreslået en prisstigning, hvormed der måske så også kunne være flere ture/turneringer/events med de unge.

 3. Vi vil generelt få mulighed for at gøre foreningen mere attraktiv for vores medlemmer f.eks. ved at have økonomi til at støtte medlemmers deltagelse til turneringer og events.

Bestyrelsen foreslår ny pris på 499 kroner. Dette vurderes at være en overkommelig prisstigning for medlemmer. Vedtaget

Prisændring fra d. 1/9. Vedtaget


 1. CPHE Støtteforening.

Generel støtteforening som ses hos f.eks. sportsforeninger (fodbold, håndbold etc.). Det koster 100 kroner hvert halve år at være medlem.

Det er muligt at søge midler for betalende medlemmer, selvom det er til reduceret pris – gælder også for de frivillige, hvorfor de også betaler 100 kroner ½ årligt. Støtteforeninger er både for forældre, frivillige og andre interesserede.

Opstart af foreningen kan kun ske med forældre og frivilliges hjælp.

Der vil give os mange nyttige ressourcer og et tættere samarbejde hele vejen rundt.

Arbejdsopgaver: hjælp til arrangementer, vagter mv. Stå i mad/drikkebod/merc. etc. Så klubben kan tjene lidt ind.

Martin Toft arbejder videre med dette projekt.

 1. Networking og eksternt samarbejde.
 2. Der er ikke landet noget endnu, og vi er i en meget tidlig fase, hvor der planlægges yderligere møder, men der kigges på muligheder for samarbejde med et top tre hold inden for CS:GO.

 1. Der ledes efter nye sponsorer – der har været udfordringer med Cougar, som er vores tidligere sponsor. Fra nu af skal vi selv betale for vores udstyr, hvis noget går i stykker, så vær opmærksom på at vores regelsæt overholdes – altså INGEN drikkevarer eller snacks ved tastaturer, ingen mad i rummet osv..

 2. Vi får et eksisterende hold i CSGO til at repræsentere os i DM i CSGO, kaldet Esportsligaen – holdet hedder Ambush. Det er ikke planlagt, at de skal komme her og spille eller lignende, men de kommer til at spille under vores navn, og dermed giver det eksponering. Der er en professionel organisation bag dem, hvorfor de har træningsfaciliteter og lign. Vi regner ikke med, at de vinder det hele, men det er heller ikke et af de dårligste hold i ligaen.

Der arbejdes på et videre samarbejde med Ambush, om at de måske kunne deltage i turneringer, events eller lignende hos os, men intet er sikkert overhovedet.

 1. Uddannelser – elever og praktikanter

- Praktikanter optages – der er lige nu to sundhed- og ernæringsstuderende, der skal i praktik hos os i maj. Snak med Maria Lindstrøm Hansen, der står for ansættelse af frivillige, elever, praktikanter eller lignende. Vi skal sikre os, at vi også kan hjælpe dem med at opnå deres læringsmål.

 1. Yderligere nye tiltag.

Martin Bøgelun og Martin Toft er i gang med at sætte Windows server op. Der er sat firewall op.

Firewall har givet et overblik over, hvad nettet bliver brugt til. Primært data fra Netflix og Youtube.

Nettet kører hurtigt og fint nu. Ingen kan trække hele forbindelsen mere.

Der står to whiteboards hos Toft, men vi har ingen biler, der er store nok til at kunne køre dem her ud endnu. Niels kender måske nogle, der kan hjælpe. Han kontakter Toft.

Alarmsystem er kommet, men det er blevet sendt til reparation.

Der arbejdes på at finde Fifa trænere før udstyr evt. indkøbes.

Der snakkes om PUBG og trænere til dette. Vi har allerede en, der kunne være interesseret i at hjælpe med dette, men vedkommende har behov for en at samarbejde med dette om.

Fighting fortæller, at der kommer et nyt meget stort competitive Smash spil – Smash 5. Der mangler Switches til dette (Nyeste Nintendo konsol). Der snakkes mere om det under eventuelt.

Fighting games har behov for flere USB højtalere. Fighting Games bliver bedt om at sende link til Martin Toft eller info@cph-esport.dk med links til ønskede højtalere.

Kasper Kolding nævner, at de fortsat mangler et headset. Der er bestilt to, men der er kun kommet et. Martin Toft følger op.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Der ønskes bred repræsentation fra både PC og Fighting Games i bestyrelsen.

Udover nedenstående er der ikke indsendt forslag eller ønsker via mail inden for deadline. Forslag efter deadline afvises.

 1. Formand - bestyrelsen foreslår genvalg af Martin Toft. Vedtaget
 2. Næstformand - bestyrelsen foreslår Maria Lindstrøm Hansen. Vedtaget
 3. Kasserer – bestyrelsen foreslår Kennie Hansen. Vedtaget
 4. To menige bestyrelsesmedlemmer - bestyrelsen foreslår John Larsen & Christopher Kjær Ellemann. Vedtaget begge to

 1. Valg af intern revisor.

Tjekker kassererens arbejde. Kassereren indsamler al info om indtægter, bilag, kvitteringer etc. – den interne revisor tjekker og godkender regnskabet, som kassereren har lavet.

Bestyrelsen foreslår Kasper Kolding. Vedtaget

 1. Eventuelt.

Medlemskort: Der arbejdes på at skaffe en kortmaskine, så vi kan lave kort igen. Der er fortsat nogle vigtige, der mangler at få, så de kan åbne foreningen.

Kennie Hansen fortæller, at der er behov for at blive indkøbt to switches til, når Smash 5 udkommer. Fighting Games bliver bedt om at indhente tilbud på dem, så disse kan blive købt. Spillerne tager selv maskiner med pt., men nogle gange mangler der maskiner. Vi starter med at købe to Switches mere. Der overvejes, om der skal købes endnu flere switches, men inden der tages beslutning om det, skal der kigges på økonomien, og der afventes om vi får tilskud fra kommunen. Størstedelen af medlemmerne er Smash spillere.

Der foreslås, at der fremadrettet sælges endags billetter til 50 kroner, da Fighting Games har spillere fra jylland samt venner, der gerne vil deltage en gang imellem eller til specielle arrangementer, men som ikke er medlemmer i foreningen. Betaling foregår via mobilepay. Der skal sættes et mobilepay nummer op i foreningen. Dette er mest relevant for Fighting Games, og de ansvarlige her holder selv øje med, at medlemmerne ikke begynder at misbruge prisen på 50 kroner for endags billetter.

Der kommer snart nyt skilt til døren – Tak Niels Jensen!

Kennie Hansen og Niels Jensen snakker sammen om noget anderledes belysning i foreningen.

 1. Næste møder (foreningsmøder)

Forældremøde; der kommer snart et nyt. Der var næsten fyldt sidste gang. Alle er velkomne, det er ikke kun for forældre.

Der fastsættes et bestyrelsesmøde lige før sommerferien med den nye bestyrelse. Bestyrelsen snakker sammen efter generalforsamlingen.

Mødet er hævet. Tak til de fremmødte for god ro og orden!