Generalforsamling Copenhagen Esport d. 25-04-2019

 1. Valg af: A. Dirigent. B. Referent. C: Stemmetæller.
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
  -Formand
  -Næstformand
  -Kasserer
  -Menige bestyrelsesmedlemmer
 7. Fastsættelse af medlemskontingent
 8. Valg af intern revisor
 9. Eventuelt

Referat
Kasper vælges som dirigent, Asbjørn vælges som referent og stemmetæller.
Dagsorden blev enstemmigt godkendt.

Formandens beretning:

Det har været et hårdt år. Travlt med mange events og meget arbejde. Aktiviteten i foreningen har været god for vores medlemmer.

 • League of Legends er ude af programmet og Fortnite er kommet på programmet. Fighting Games løber stabilt.

 • Der er generel interesse for e-sport og for foreningen. Det udfordrende er om foreningen kan rumme det og følge med udviklingen.

 • Vi har mistet et par trænere for nylig, hvilket har gjort det svært at afholde de planlagte træninger. Det lader dog til at vi har rigeligt med kræfter tilknyttet foreningen. Bestyrelsen har ikke uddelegeret nok og anbefaling fremadrettet bliver at få sat de mange frivillige kræfter mere i spil. Pga. trænersituationen skal vi dog fortsat ud og indhente flere kræfter. Bestyrelsen har forsøgt at fordele arbejdsopgaverne ud i en række teams med bl.a. trænere og pr/marketing som eksempler. Fastholdelse af frivillige er dermed fortsat vigtigt.

 • Pga. den store interesse burde det fortsat være muligt at indhente sponsorater, finde samarbejdspartnere osv.

 • Pga. de lave omkostninger forbundet med driften af foreningen ser økonomien sund ud, hvilket vil blive gennemgået i pkt. 4. Dette medvirker at der er en række økonomiske muligheder for foreningen. Indtil nu har bestyrelsen kørt økonomien med en buffer, så der altid var penge til evt. udskiftninger af hardware eller utilsigtede udgifter.

 • Bestyrelsen har generelt set kørt sig selv for hårdt, hvorfor Martin, Maria og John vælger at træde tilbage. Formanden opfordrer til evt. at tage eksterne kræfter i brug fx i forhold til økonomi.

 • Ambitionerne er sat højt. I 2018 er der blevet arbejdet på at gøre Copenhagen Esport til en folkeoplysende forening grundet de økonomiske muligheder det tilfører. Det åbner også muligheder for forskellige it-platforme at arbejde på. 

 • Regnskabet gennemgås af kasserer Kennie og godkendtes efterfølgende.

 • Pr. dags dato er det kun formanden, som har haft adgang til kontoen. Kasséren har haft adgang efter anmodning, men har fundet det vanskeligt at danne sig et overblik over økonomien.

 • Der har ikke været nogen indkomne forslag.

 • Der er blevet valgt en ny midlertidig bestyrelse grundet den sårbare situation foreningen står i fordi tre medlemmer af bestyrelsen træder tilbage.

 • Som følge af dette diskuteredes årsagerne til tilbagetrædelserne, udfordringer omkring foreningens sammenhængskraft og identitet.

Foreløbig bestyrelse konstitueres af følgende:

Formand: Kasper Kolding. Valgt ved stemmeflertal
Næstformand: Kennie Hansen. Valgt ved stemmeflertal
Kasserer: Tue. Valgt ved stemmeflertal
Menigt medlem: Jenny Chanphet Gransøe. Valgt gennem stemmeflertal i 1. runde
Menigt medlem: Asbjørn Badsberg Jensen. Valgt gennem stemmeflertal i 2. runde.

 • Kontingentet fastholdes på det nuværende 500 kr. pr. halve år.

 • Daniel Bagterp er blevet valgt ved flertal som intern revisor

 • Evt.

 • Den nye bestyrelse er allerede spændt hårdt for med igangværende events og vil iværksætte det egentlige arbejde efter d. 7/5. Indtil da fokuseres der på driften af foreningen.


  19:00 . Næste mødedato er endnu ikke fastlagt.

  Asbjørn Badsberg Jensen
  Referat er godkendt af: Kasper Kolding

  Mødet er hævet. Tak til de fremmødte for god ro og orden!